تمارين في دراسة الدوال مع التصحيح


تمارين في دراسة الدوال مع التصحيح

تمرين 1 في دراسة الدوال

حل تمرين 1 في دراسة الدوال

تمرين 2 في دراسة الدوال

حل تمرين 2 في دراسة الدوال

+ Il n'y a pas de commentaires

Ajouter le vôtre